překlady Praha
spolehlivé překlady - Praha

angličtina, němčina, čeština a slovenština

+421 948 117 111
✉ fluency@fluencystars.eu

pondělí - pátek 9.00 - 16.00

⏴zpět na překladatelský blog

Překlad cenové nabídky

V tomto blogu se budeme zabývat tím, které aspekty překladu citací jsou klíčové jak pro klienta, tak pro překladatele.

Přečtěte si podrobnosti o překladech cenových nabídek od stavebnictví, průmyslové výroby, dodávek materiálu, obchodních nabídek až po ceny právních nebo finančních služeb.

Překlad cenové nabídky - informace pro klienty

Pokud jde o překlady citací, ze zkušenosti víme, že pro daný překlad (v angličtině nebo němčině) bude vhodný firemní překlad (úřední překlad není v tomto případě v 99 % případů nutný, vzhledem k tomu, že jde o překlad zaměřený na obchod), ale tento překlad by měl splňovat požadavky, které si představíme dále v tomto blogu.
Pokud si u nás ve společnosti FLUENCY chcete objednat překlad cenové nabídky z/do angličtiny nebo němčiny, zašlete nám podklady pro překlad nejlépe e-mailem na adresu fluency@fluencystars.eu spolu s fakturačními údaji (jméno, příjmení, telefonní číslo - nebo údaje o firmě), pro urychlení překladu nám můžete zavolat na číslo +421 948 117 111.

Překlady cenových nabídek - informace pro překladatele

Podle našich zkušeností by měl překladatel při překladu citátu věnovat zvláštní pozornost následujícím specifikům:
1. tabulkový charakter cenových nabídek
Ano, paradoxně začínáme bodem, který se týká spíše vizuálního uspořádání překladu. U tohoto typu překladu je však skutečně nezbytné zachovat jeho původní vizuální vyjádření, které příjemci překladu pomůže přehledně se orientovat a tím i pochopit samotný text.
2. repetitive terms - opakování pojmů
Také se musíme zaměřit na tzv. opakující se nebo jen jemně se měnící výrazy. Ze zkušenosti víme, že je snadné nechat se unést taktikou CTRL+C a CTRL+V, ale po zpětné kontrole se může ukázat, že zdánlivě opakované termíny jsou ovlivněny kolokacemi, a proto mají nakonec různá překladatelská řešení.
3. legal + financial terms - právní a finanční podmínky
U těchto typů překladů doporučujeme mít vysoké povědomí a znalost různých jazykových systémů pro tzv. právní a fin. definice (GB a US systémy se liší v terminologii), které je pak třeba aplikovat na překlad podle cílové destinace, případně v opačném směru, aby nedošlo k chybě při překladu do slovenštiny.
4. metrické jednotky
Cenové nabídky často obsahují objemové míry, zejména pro objemy dodávaného zboží. Doporučujeme mít dobré znalosti o imperiálních vs. metrických jednotkách, případně vhodně používat konvexitu pro cílové měrné jednotky.
Závěrem můžeme zhodnotit, že překlady citátů obvykle nejsou náročné z hlediska složitosti a komplexnosti větných konstrukcí, ale mohou obsahovat "záludné" záludnosti, jak uvádíme výše. Rozhodně tento typ překladu nepodceňujte, i když se někdy může zdát na první pohled jednoduchý. Koneckonců pravděpodobně nechcete, aby váš obchodní partner obdržel nesprávně formulovanou nabídku.
Překladatelé společnosti FLUENCY se již dlouhou dobu zabývají překlady citátů, zejména citátů z oblasti financí, práva a materiálů/výrobků. Rádi vám pomůžeme s překladem vaší cenové nabídky konkrétně z/do angličtiny a/nebo němčiny.